Vuosikertomus 2014

Strategia

Visiomme ja strategiset tavoitteet ulottuvat vuoteen 2020 asti. Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme. Visiomme on "Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa" ja missiomme "Perustehtävämme on pitää huolta kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta".

Lähivuosien tärkein tavoitteemme on pitää yhtiön toiminta ja kannattavuus kestävällä pohjalla, jotta me voimme tehdä riittäviä investointeja kasvualueille ja rahoittaa postilain mukaiset yleispalveluvelvoitteet.

Strategiamme taustalla vaikuttavat megatrendit ovat postitoiminnan raju murros, verkkokaupan vyöry ja kuluttajan päätösvallan kasvu, hitaan talouskasvun jakso Euroopassa sekä Venäjän kasvumarkkinat.

Vuosien 2015–2016 strategian painopisteet ovat kasvu, hyvä asiakaskokemus, toiminnallinen erinomaisuus sekä kulttuuri ja uusi tapa toimia.