Vuosikertomus 2014

Raportista

Tämä on järjestyksessään viides yhdistetty vuosikertomus ja yritysvastuuraporttimme. Tätä aiemmin olemme raportoineet vuosikertomuksen lisäksi yritysvastuuasioista useiden vuosien ajan erillisissä henkilöstö- ja ympäristöraporteissa sekä internetsivuillamme. Yritysvastuuraportti on laadittu ensimmäistä kertaa GRI G4:ää noudattaen.

Raportoimme sekä vuoden 2014 keskeiset tapahtumat että yritysvastuuasiat kattavasti tässä verkkokertomuksessamme, minkä lisäksi tiivistelmä keskeisistä tapahtumista löytyy painetusta Postin vuosi 2014 -esitteestämme. Kyseessä on kolmas kerta, kun julkistamme yritysvastuuraportista myös verkkoversion. Sekä verkkokertomus että painettu esite on laadittu suomeksi ja englanniksi.

Raportin keskeiset kohderyhmät ovat omistaja, asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja media.

Katso myös

Muut raporttimme löydät osoitteesta www.posti.com/talous