Vuosikertomus 2014

 Avainluvut

 

Konsernin avainluvut


 

2014

2013

Liikevaihto, milj. euroa

1 858,7

1 976,8

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa*)

50,8

50,5

Liiketulos (oikaistu), %*)

2,7

2,6

Liiketulos, milj. euroa

5,8

9,9

Liiketulos, %

0,3

0,5

Tulos ennen veroja, milj. euroa

-4,6

-2,4

Tilikauden tulos, milj. euroa

-4,4

7,7

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

-0,7

1,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

1,0

1,3

Omavaraisuusaste, %

45,9

47,5

Nettovelkaantumisaste, %

17,2

21,1

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

57,5

61,1

Henkilöstö keskimäärin

24 617

27 253

Osingot, milj. euroa

− **)

   

*) oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

  

**) Hallituksen esitys

  
   

Liiketoimintaryhmien avainluvut, milj.euroa


 

2014

2013

Muutos

Liikevaihto

   

Itella Viestinvälitys

1 133,0

1 155,5

-1,9 %

Itella Logistiikka

586,2

641,8

-8,7 %

Itella Venäjä

172,0

205,6

-16,3 %

OpusCapita

259,6

263,4

-1,4 %

Muut toiminnot

41,6

54,4

-23,4 %

Sisäinen myynti

-333,8

-343,8

 

Konserni yhteensä

1 858,7

1 976,8

-6,0 %

    

Liiketulos (oikaistu)*)

   

Itella Viestinvälitys

67,4

66,6

1,1 %

Itella Logistiikka

-22,6

-24,5

-

Itella Venäjä

2,5

5,3

-51,8 %

OpusCapita

20,0

22,5

-11,2 %

Muut toiminnot

-16,4

-19,4

-

Konserni yhteensä

50,8

50,5

0,7 %

    

Liiketulos

   

Itella Viestinvälitys

51,2

64,0

-20,0 %

Itella Logistiikka

-36,5

-50,1

-

Itella Venäjä

2,4

4,3

-44,1 %

OpusCapita

12,7

17,0

-25,3 %

Muut toiminnot

-24,0

-25,3

-

Konserni yhteensä

5,8

9,9

-41,8 %

    

Liiketulos (oikaistu) , %*)

   

Itella Viestinvälitys

5,9 %

5,8 %

 

Itella Logistiikka

-3,9 %

-3,8 %

 

Itella Venäjä

1,5 %

2,6 %

 

OpusCapita

7,7 %

8,5 %

 

Konserni yhteensä

2,7 %

2,6 %

 
    

Liiketulos, %

   

Itella Viestinvälitys

4,5 %

5,5 %

 

Itella Logistiikka

-6,2 %

-7,8 %

 

Itella Venäjä

1,4 %

2,1 %

 

OpusCapita

4,9 %

6,4 %

 

Konserni yhteensä

0,3 %

0,5 %

 
    

*) oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

   
    

Yritysvastuun avainluvut

 

 

2014

2013

2012

2011

Postin palvelupisteiden määrä

1 448

1 310

1 098

1 027

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos

3,05

3,14

3,11

2,81

Hiilidioksidipäästöt / liikevaihto (tonnia)

0,1

0,09

0,1

0,11

ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön osuus

88 %

77 %

72 %

70 %

         
         

Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS)


Oman pääoman tuotto, %

100 x

tilikauden tulos - tuloverot

  
  

oma pääoma (keskimäärin)

  
       

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x

tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut

  

taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)

       

Omavaraisuusaste, %

100 x

oma pääoma yhteensä

 
  

taseen loppusumma - saadut ennakot

 
       

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

100 x

korolliset velat - rahavarat - korolliset saamiset

  

oma pääoma yhteensä

       

Likvidit varat koostuvat rahavaroista sekä maturiteetiltaan alun perin yli kolmen kuukauden mittaisista likvideistä sijoituksista.