Vuosikertomus 2014

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

Eri sidosryhmien odotusten huomioiminen on vastuullisuuden ydin ja samalla liiketoimintamme jatkuvuuden perusta. Olemme määritelleet yritysvastuun keskeiset osa-alueet ja sitoumukset, kuten YK:n Global Compact -periaatteet, yritysvastuun periaatteissamme.

Yritysvastuuseen kohdistuu eri tahoilta monenlaisia odotuksia. Taloudellisen vastuun kannalta olisi hyvä tehdä kannattavaa tulosta. Ympäristön kannalta pitäisi vähentää päästöjä. Yhteiskunnan kannalta tärkeät palvelut pitää hoitaa tasokkaasti. Henkilöstön hyvinvoinnista pitää huolehtia ja hankintaketjun eettisyyden tulee olla kunnossa.

Jaamme yritysvastuumme neljään osa-alueeseen: taloudellinen vastuu, yhteiskunnallinen vastuu, henkilöstövastuu ja ympäristövastuu. Vaikka tarkastelemme yritysvastuuta globaalista näkökulmasta, meillä on Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen asema ja meitä koskee postilakiin perustuva yleispalveluvelvoite. Tämän takia olemme nostaneet yhteiskunnallisen vastuun omaksi vastuualueeksi. Raportoimme yhteiskuntavastuun pääasiassa vain Suomen osalta.

 

Yritysvastuumme

Yhteystiedot

Yritysvastuujohtaja Noomi Jägerhorn:

Yritysvastuupäällikkö Hannele Parkkinen: