Vuosikertomus 2014

Riskit

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata ja parantaa liiketoiminnan tuloksentekokykyä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista pienentämällä riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutuksia sekä tukemalla liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä.

Päivitämme yritysvastuun riskit kahdesti vuodessa osana kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessia ja ne raportoidaan omana kohtanaan konsernin riskiraportissa. Loppuvuonna toteutetusta riskiraportoinnista lähtien compliance-riskit on eroteltu muista yritysvastuuseen liittyvistä riskeistä ja molemmat raportoidaan omana kohtanaan. Raportti käsitellään sekä yritysvastuun ohjausryhmässä, hallituksessa, tarkastusvaliokunnassa että johtoryhmässä.

Yritysvastuun riskejä meille ovat esimerkiksi taloudelliseen vastuuseen liittyvät ulkoistamistoimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti erityisesti maineeseen ja tätä kautta myös asiakkaiden menettämiseen. Toisena keskeisenä riskinä ovat mahdolliset tietovuodot ja erityisesti arkaluontoisten henkilötietojen vuotaminen.

Compliance-riskejä ovat muun muassa korruptio, toimittajahallintaan liittyvät sekä sisäisen valvonnan pettämiseen liittyvät riskit. Ne korostuvat toimintamaistamme erityisesti Venäjällä, Baltiassa ja Puolassa. Venäjää saatetaan myös joidenkin mielestä pitää yritykselle epäeettisenä sijoituskohteena toimintaympäristöön liittyvän yhteiskunnallisen ja lainsäädännöllisen kehityksen vuoksi. Ympäristövastuuseen liittyvä keskeinen riski ovat mahdolliset ympäristölle mittavaa vahinkoa aiheuttavat onnettomuudet.

Saimme vuonna 2013 Hollannin Postin PostNL:n kanssa aloitetusta yhteistyöstä negatiivista julkisuutta. Kokeilujakson aikana epäselvillä osoitemerkinnöillä lähetettyihin postilähetyksiin liittyvä koodauspalvelu ostettiin Hollannin Postin Filippiineillä toimivalta tytäryhtiöltä. Hyvistä kokemuksista huolimatta yhteistyötä ei enää jatkettu kokeilun jälkeen. Työn pitämisellä Suomessa halusimme tukea suomalaista työtä ja osaamista postialan muutostilanteessa. Saimme myös negatiivista mediajulkisuutta keväällä jakelureittien uudistamisesta, postinjakelun häiriöistä sekä henkilöstövähennyksistä.