Vuosikertomus 2014

Olennaisuusanalyysi

Olemme määritelleet olennaisuusanalyysin pohjalta keskeiset toimenpiteet, joihin yritysvastuutyössä panostetaan. Yritysvastuutyön painopisteitä ovat muun muassa asiakaskokemuksen kehittäminen ja turvallisuus, joka pitää sisällään sekä liikenneturvallisuuden että henkilöstön työturvallisuuden. Lisäksi haluamme olla paras työantaja. Tämä tarkoittaa sitä, että johdamme vastuullisesti, kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa ja tarjoamme uramahdollisuuksia. Myös sähköisten palveluiden kehittäminen on meille ensisijaisen tärkeää.

Alla sidosryhmäkyselyn tulosten pohjalta laadittu olennaisuusmatriisi.


Olennaisuusmatriisi