Vuosikertomus 2014

Vastuullisesti tuotetut laadukkaat ja turvalliset palvelut

Ensiluokkaisen postipalvelun tarjoaminen Suomessa on yksi tärkeä perustehtävämme. Huolehdimme siitä, että yleispalveluun kuuluvat kirje- ja pakettipalvelut ovat kaikkien saatavilla. Meillä on ainoana toimijana Suomessa koko maan kattava viisipäiväinen jakelupalvelu. Yleispalveluvelvoitteen mukaisena toimialueena on koko Suomi pois lukien Ahvenanmaa. Yleispalveluvelvoitteen toteutumista valvoo Viestintävirasto.

Postitoimipisteitä koskevan asetuksen mukaan postin lähin toimipiste tai palvelupiste saa olla korkeintaan kolmen kilometrin päässä valtaosalla eli vähintään 82 %:lla palvelujen käyttäjistä. Asiointimatkojen pysymistä kohtuullisina edistetään sillä, että korkeintaan 3 %:lla matka saa olla yli kymmenen kilometriä vakinaisesta asunnosta.

Jaoimme vuoden aikana postilain mukaisesti yleispalveluun kuuluvat lähetykset viitenä arkipäivänä viikossa kaikkiin talouksiin. Vaikeakulkuisilla alueilla poikettiin viisipäiväisestä jakelusta keskimäärin 182 talouden kohdalla (sallittu enintään 300). Postiin tuli vuoden aikana 8 138 tavallisiin kirjeisiin liittyvää tiedustelua. Tiedusteluista jäi ratkaisemattomaksi 6 555, kadonneiksi todettiin 197 lähetystä ja löytyneiksi 1 386. Tavallisiin kirjelähetyksiin kohdistuneiden tiedustelujen osuus oli 0,001 % kokonaisvolyymista. Tarkemmat tiedot löytyvät 16.2.2015 annetusta tiedotteestamme.