Vuosikertomus 2014

Hankintapolitiikka

Uudistimme syksyn aikana hankintapolitiikkamme, jossa määritellään, kuinka hankintaa ja toimittajayhteistyötä johdetaan ja hoidetaan Postissa. Politiikka jakaantuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä määritellään yleinen hankinnan viitekehys ja toisessa kuvataan tarkemmin hankintaan liittyvät ohjeet ja prosessit.

Vuoden aikana Postin hankinnoista Suomessa yli 90 % tuli kotimaisilta toimittajilta. Myös muissa toimintamaissa suosimme paikallisia toimittajia.

Hankimme vuoden aikana 840 ajoneuvoa ja 211 perävaunua, dollya ja jalkalavakonttia. Otimme myös käyttöön uudet kaksikerroksiset perävaunut, jotka tehostavat kuljetuskapasiteettia pääreiteillämme. Yhteen kaksikerroksiseen perävaunuun mahtuu kolmannes enemmän tavaraa, jolloin kahdella perävaunulla voidaan kuljettaa kolmen tavallisen perävaunun kuorma. Näin säästämme polttoainetta sekä vähennämme CO2-päästöjä. Lähes kaikki perävaunut, dollyt ja jalkalavakontit hankittiin kilpailutuksen jälkeen kotimaiselta toimittajalta.

Brändiuudistukseen liittyvät hankinnat ostettiin suomalaisilta markkinointiyrityksiltä ja materiaalitoimittajilta.

Vuoden aikana hyväksytyistä toimittajista itsearvioinnin piirissä oli 84 %, joka vastaa lähes 400 miljoonan euron ostovolyymia.