Vuosikertomus 2014

Vastuullinen hankinta

Hankinnan tavoitteena on tarjota Postin liiketoiminnalle sen tarvitsemia korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita. Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen myös kaikissa hankinnoissamme.

Hankinnan tehostaminen on ollut keskeinen osa vuonna 2013 käynnistettyä kaksivuotista 100 miljoonan euron toiminnan tehostamisohjelmaa. Ohjelma saatettiin päätökseen etuajassa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä, ja merkittävä osa säästöistä saavutettiin hankinnan tehostamisen avulla. Elokuussa 2014 käynnistimme vuosille 2015−2016 uuden toiminnan tehostamisohjelman, jonka tavoitteena ovat 75 miljoonan euron säästöt. Toiminnan tehokuutta haetaan hankinnoissa säästämisen lisäksi muun muassa tuotannon yhdistämisestä saaduilla synergiaeduilla, ICT-toimintojen tehostamisella sekä tuoteportfolion yksinkertaistamisella.