Vuosikertomus 2014

Taloudellinen kannattavuus

Olemme markkinaehtoisesti toimiva valtionyhtiö ja toimintamme perustuu kokonaan asiakkailta saataviin tuloihin. Kannamme taloudellista vastuuta uudistamalla liiketoimintaamme ja vahvistamalla kannattavuuttamme strategian mukaisesti.

Taloudellisina tavoitteinamme on, että yhtiön liikevoittoprosentti on yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 %, nettovelkaantumisaste on enintään 35 %, liikevaihto kasvaa vuosittain vähintään toimialan kasvun verran, ja että liikevaihto Venäjällä kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

Toimintamme taloudelliset vaikutukset ovat verrattavissa pankki- ja teletoimialaan, koska palveluidemme käyttäjinä on kuluttajien lisäksi päivittäin satoja tuhansia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

Taloudelliset vaikutukset tuloslaskelman mukaan

 


Työntekijöidemme maantieteellinen jakauma Suomessa 31.12.2014