Vuosikertomus 2014

Työntekijän toimintaohje

Kaikille työntekijöillemme suunnattu Työntekijän toimintaohje (Employee Code of Conduct) käsittelee lakien ja sääntöjen noudattamista, noudatettavia hyviä liiketoimintaperiaatteita, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, eturistiriitojen välttämistä, epäeettisten kauppatapojen kieltoa ja vastuuta ympäristöstä. Ohje sisältää ydinasiat, jotka auttavat työntekijöitämme valitsemaan oikean menettelytavan omaa harkintaa edellyttävissä työelämän tilanteissa.

Toimintaohje kuvaa myös ilmoitus-, tutkinta- ja seuraamusmenettelyn periaatteet ohjeiden vastaisen toiminnan varalta. Jos tietoomme tulee tapaus, jossa on mahdollisesti toimittu vastoin ohjetta, tutkimme sen aina viivytyksettä ja hienovaraisesti. Viestimme eettisistä toimintaohjeista sisäisten kanavien, kuten intranetin ja henkilöstölehden, kautta.

Päivitimme ohjeet loppuvuodesta ja niiden jalkauttaminen jatkuu vuonna 2015. Jokaisen työntekijän kaikissa toimintamaissa on tutustuttava ohjeisiin ja sitouduttava noudattamaan niitä. Ohjeisiin liittyvä verkkokoulutus on jokaiselle pakollinen. Kirjaamme suoritukset ja niitä seurataan systemaattisesti.