Vuosikertomus 2014

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Vuonna 2006 perustetun Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön tehtävänä on edistää viestinvälitys- ja logistiikka-alan henkilöstön fyysistä ja henkistä kuntoa. Säätiön toiminta jakaantuu henkilöstön työhyvinvointia parantaviin toimiin ja tutkimustoimintaan. Säätiön järjestämiä tapahtumia ovat muun muassa liikuntafestivaalit ja kuntoremontit. Toiminta on tarkoitettu kaikille konsernin työntekijöille Suomessa.

Työturvallisuuden parantaminen on yksi yrityksemme tärkeimmistä kehittämiskohteista. Vuonna 2014 Postissa tilastoitiin Suomessa yhteensä 1 971 (2 613) tapaturmaa. Luvut sisältävät sekä työpaikalla että työmatkalla tapahtuneet tapaturmat. Postin tapaturmataajuutta kuvaava tunnusluku oli 39,1. Vuonna 2013 vastaava luku oli 47,9. Luvut eivät sisällä OpusCapitaa.

Ylin johtomme sitoutuu työturvallisuusjohtamisen parantamiseen ja osallistui vuoden aikana eri työpaikoille suuntautuneille turvallisuuskierroksille. Kierroksen aikana johtaja perehtyi alueen työturvallisuustilanteeseen ja työpaikan arkeen. Tarkoituksena on kuulla työntekijöiden ajatuksia sekä hyvistä työturvallisuuskokemuksista että turvallisuushaasteista.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan postinjakelu lähti huhtikuussa mukaan alueen poliisilaitoksen alulle panemaan Suojatiesäännöt kunniaan -kampanjaan. Liikenneturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, joten kampanja oli Postille luonteva tapa nostaa asiaa esiin. Osallistuimme kampanjaan 475 jakeluauton kanssa.

Työturvallisuuden varmistamiseksi aloitimme kaikkien Postin varastoihin tulevien tuontikonttien kaasumittaukset ennen konttien avaamista ja tavaroiden purkamista. Mikäli mittauslaitteisto havaitsee kontissa kaasua, kontti tuuletetaan ennen sen purkamista. Konttien kaasuttamisella estetään hyönteisten, jyrsijöiden ja muiden ei-toivottujen eliöiden aiheuttamat vahingot lastille sekä niiden leviäminen maasta tai maanosasta toiseen.

Edellisvuonna valmistunut uusi logistiikkakeskuksemme Pennala II Orimattilassa on yksi Euroopan suurimpia palveluvarastoja, joka täyttää TAPA FSR (The Transported Asset Protection Association - Freight Security Requirements) -turvallisuussertifikaatin korkeimman A-tason turvallisuusvaatimukset.

 

Tapaturmat ja sairauspoissaolot


 

2014

2013

2012

2011

Sairauspoissaolot (%)

6,2

5,7

5,9

6,0

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat (kpl)

1 027

1 306

1 329

1 318

Tapaturmataajuus

39,1

46,7

48,7

45,1

Työkyvyttömyyseläkkeet

78

76

84

89

Osa-aikaiset työkyvyttömyyseläkkeet

62

74

103

76

Työkyvyttömyyseläkkeet yhteensä

140

150

187

165

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä

56,3

56,7

56,5

56,1

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä

62,5

60,9

60,7

60,4

Eläkkeelle siirtyneet

301

342

315

400