Vuosikertomus 2014

Henkilöstökysely Voice

Postin vuosittaisen henkilöstökyselyn sisältö uudistettiin vuonna 2014. Samalla kyselyn nimeksi otettiin nimikilpailun tuloksena Voice.

Uudistetussa kyselyssä haluttiin selvittää, miten omistautuneita työntekijät ovat työlleen ja työnantajalleen ja miten hyvin työnantaja pärjää suorituksen mahdollistamisessa. Voice-kyselyn pääteemat olivat työntekijöiden omistautuminen työssä ja suorituskyvyn mahdollistaminen. Muita teemoja olivat ryhmätyö ja yhteistyö, tulevaisuus ja johtajuus, suorituksen johtaminen, hyvinvointi, turvallisuus, sekä kulttuurinmuutos.

Kysely toteutettiin syys-lokakuussa Suomessa ja Venäjällä. Kyselyyn vastasi tänä vuonna yli 12 000 postilaista, mikä on 59 % henkilöstöstä.

Tulosten perusteella henkilöstön omistautumisindeksi oli 48 %. Se tarkoittaa, että hieman alle puolet suhtautuu myönteisesti omistautuneisuutta mittaaviin neljään kohtaan. Verrattuna posti- ja logistiikka-alan normiin maailmanlaajuisesti, tulosta voidaan pitää alhaisena.

Sen sijaan suorituksen mahdollistamisindeksi oli vahvempi. Se mittaa sitä, missä määrin organisaatio on sitoutunut tuottamaan erinomaista asiakaspalvelua, korkealaatuisia tuotteita tai palveluita ja perustaa toimintansa jatkuvan parantamisen käytäntöihin. Erityisesti yhteistyö lähimpien työtovereiden kesken oli hyvällä tasolla.