Vuosikertomus 2014

Henkilöstöstä huolehtiminen

Palveluksessamme oli vuoden lopussa yhteensä 23 289 henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärämme oli 24 617. Henkilöstöstä keskimäärin 19 250 työskenteli Suomessa.

Naisia oli 38 % ja miehiä 62 %. Hallintoneuvostossamme on 12 jäsentä, hallituksessa 8 jäsentä, johtoryhmässä 7 jäsentä ja laajennetussa johtoryhmässä 12 jäsentä. Hallituksessa naisia ja miehiä on saman verran, hallintoneuvostossa ja johtoryhmissä on enemmän miehiä.

Koko henkilöstöstä 81 % on työehtosopimusten piirissä. Suomessa 99 % henkilöstöstämme on työehtosopimusten piirissä. Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä ei ole tehty sitovia työehtosopimuksia. Työsuojelutoimikunnassa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta on 78 %. Suomessa naisten ja miesten peruspalkkojen suhde oli 96 %.

Säännöllisten henkilökohtaisten kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä olevan henkilöstön osuus on noin 3100 henkilöä. Keskustelut käydään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suomessa tuotannollisissa tehtävissä toimivien henkilöiden kanssa käydään edellisen vuoden saavutukset ja tulevan vuoden tavoitteet läpi ryhmittäin kerran vuodessa. Tämän lisäksi käydään henkilökohtainen keskustelu liittyen henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin.

 

Henkilöstö maittain 31.12.2014


Suomi

   

18 025

Venäjä

   

3 063

Puola

   

575

Ruotsi

   

297

Viro

   

399

Norja

   

272

Tanska

   

87

Latvia

   

186

Liettua

   

250

Saksa

   

106

Muut

   

29

    

23 289