Vuosikertomus 2014

Ympäristöraportointi

Taulukoihin on kerätty tietoa liittyen ympäristövaikutuksiin seuraavilla osa-alueilla:

  • Omat ajoneuvot
  • Kiinteistöt
  • Alihankintakuljetukset

 

Konsernin ympäristövaikutukset, hiilidioksidipäästöt


Tonnia

2014

2013

2012

2011

2010

Polttoaineen kulutus energian tuotanto, kiinteistöt, Scope 1

15 020

9 268

10 724

11 254

13 019

Polttoaineen kulutus – omat ajoneuvot, Scope 1

53 396

60 406

46 169

46 005

48 185

Ostettu sähkö ja lämpö, Scope 2

44 199

38 272

46 496

49 604

56 836

Alihankinta – autokuljetukset*, Scope 3

62 888

65 606

50 878

42 376

41 479

Alihankinta – lentokuljetukset, Scope 3

7 913

7 884

8 409

8 442

9 027

Liikematkat, Scope 3

2 139

2 190

2 260

2 221

493**

Yhteensä

185 555

183 625

164 936

159 902

169 040

      

*) Sisältää alihankintakuljetukset, Suomi

 

Vaikutusalue Scope 1: Kiinteistöjen polttoaineet ja omat ajoneuvot


 

2014

2013

2012

2011

2010

2014

2013

2012

2011

2010

 
 

Konserni

Konserni

Konserni

Konserni

Konserni

Suomi

Suomi

Suomi*

Suomi

Suomi

 

Polttoaineen kulutus

energian tuotanto, kiinteistöt

           

TJ

268

165

192

199

220

0

0

0

0

0

 

Polttoaineen kulutus –

omat ajoneuvot

           

miljoonaa litraa

21,7

24,4

18,7

17,3

18,4

18,7

19,9

14,4

12,7

12,9

 

TJ

782

882

675

628

659

676

719

520

462

461

 

Ajetut kilometrit

           

miljoonaa kilometriä

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

118

125,0

103,8

99,4

101,3

 
            

*) Sisältää VR Transpointin osuuden 1.10.2012 alkaen

 

Päästöt ilmaan – omat ajoneuvot


 

2014

2014

2013

2012

2011

2010

Tonnia/vuosi

Konserni

Suomi

Suomi

Suomi*

Suomi

Suomi

CO2

53 396

46 132

49 229

35 547

33 545

33 743

CO

n/a

59

60

56

54

57

HC

n/a

15

16

14

13

13

NOx

n/a

130

166

97

84

84

Hiukkaset

n/a

5,8

5,9

4,7

4,5

4,2

SO2

n/a

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

 

*) Sisältää VR Transpointin osuuden 1.10.2012 alkaen

       

Tietolähde: VTT / Lipasto – liikenteen päästöt. Lähdeaineistona omien ajoneuvojen polttoainekäyttö ja ajetut kilometrit.

 

Vaikutusalue Scope 2: Ostettu sähkö ja lämpö


Kiinteistöjen sähkön ja lämmön käyttö


 

2014

2013

2012

2011

2010

2014

2013

2012

2011

2010

 

Konserni

Konserni

Konserni

Konserni

Konserni

Suomi

Suomi

Suomi*

Suomi

Suomi

Ostettu sähkö

          

GWh

151

158

153

151

153

90

97

90

91

97

TJ

545

568

550

544

549

325

348

326

326

346

           

Ostettu lämpö

          

GWh

90

98

96

94

118

74

81

72

68

86

TJ

324

352

346

337

424

265

290

258

244

310

           

*) Sisältää VR Transpointin osuuden 1.10.2012 alkaen

           

Uusiutuvan energian osuus kiinteistöjen energiankäytöstä


 

2014

2013

2012

2011

2010

2014

2013

2012

2011

2010

 
 

Konserni

Konserni

Konserni

Konserni

Konserni

Suomi*

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

 

Sähkö

69 %

71 %

62 %

58 %

57 %

100 %

100 %

85 %

81 %

76 %

 

Lämpö*

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

33 %

29 %

26 %

21 %

18 %

 
            

*) Lähde: Energiateollisuus / Kaukolämpö

            

Vaikutusalue Scope 3: Alihankintakuljetus


Alihankintakuljetuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt

Alihankinnan päästöluvut on kerätty Suomen toiminnoista


 

2014

2013

2012

2011

2010

  
 

Suomi

Suomi

Suomi*

Suomi

Suomi

  

Autokuljetukset Suomessa

       

miljoonaa kilometriä

98,0

106,4

93,9

99,4

101,6

  

CO2 t

62 888

65 601

50 878

42 376

41 479

  

Kotimaan lentokuljetukset, Suomi

       

CO2 t

3 202

3 074

3 199

3 443

3 288

  

Ulkomaan lentokuljetukset, Suomi

       

CO2 t

4 710

4 810

5 210

4 999

5 739

  
        

*) Sisältää VR Transpointin osuuden 1.10.2012 alkaen

        

Jätehuolto Suomessa vuonna 2014

 

Tonnia

Kierrätys ja uudelleenkäyttö

Muu hyödyntäminen

Poltto jätevoimalassa

Loppu- käsittely

Vaarallinen jäte

Yhteensä

Jätehuoltosopimuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt*

6 706

3 010

813

463

89

11 081

             

Hyötykäyttöaste

95 %

         
             

*Jätejakeiden raportointi tarkentunut vuonna 2014.

Raportoinnin ulkopuolelle jäävät kohteet, joissa jätehuolto kuuluu vuokraan.

Jätehuollon päästöt, 6 874 tCO2ekv, eivät sisälly päästöraportointiin.