Vuosikertomus 2014

Posti Green

Kaikki jakamamme kirjeet, lehdet, paketit ja suoramainokset ovat automaattisesti 100-prosenttisesti hiilineutraaleja Posti Green -palveluja. Asiakkaiden kannalta lähetyksistä ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Käyttämällä Posti Green -tuotteita asiakkaamme voivat vähentää CO2-päästöjä toimitusketjunsa prosesseissa.

Vähennämme päästöjämme ensisijaisesti suoraan omiin toimintoihimme liittyvin projektein. Palvelujemme hiilidioksidipäästöt lasketaan osana vuotuista ympäristölaskentaa. Nollaamme loput Posti Green -tuotteiden kuljettamisesta ja jakelusta aiheutuneet päästöt osallistumalla ilmastoprojekteihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun yhden kirjeen kuljettaminen tuottaa 20 grammaa hiilidioksidia, varmistamme sertifioitujen ilmastoprojektien avulla, että toisaalla tuotetaan saman verran vähemmän.

Toteutamme ilmastoprojekteja maissa, joissa ei ole lainkaan päästökattoa. Emme toteuta niitä Suomessa tai muissa Kioton ilmastosopimukseen kuuluvissa maissa, joilla jo on sitova päästövähennystavoite.

Laajennamme Posti Greenin kattamaan postilähetysten lisäksi koko toiminnan vuoden 2015 aikana.