Vuosikertomus 2014

Energiatehokkaat ratkaisut

Tavoitteenamme on vähentää 30 % päästöjä vuoteen 2020 mennessä. Vuodesta 2007 vuoteen 2014 hiilidioksidipäästöt suhteessa liikevaihtoon ovat vähentyneet 17 %. Kansainvälinen postialan järjestö IPC (International Post Corporation) asetti vuonna 2007 jäsentensä yhteiseksi tavoitteeksi vähentää postialan hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Katsauskaudella ostetun energian määrä laski koko konsernin osalta 6 % ja Suomen toimintojen osalta 7 % verrattuna vuoteen 2013.

Samaan aikaan kuitenkin konsernin kokonaispäästöt kasvoivat 1 % verrattuna vuoden 2013 kokonaispäästöihin johtuen erityisesti polttoaineiden käytön lisääntymisestä Venäjällä olevien kiinteistöjen osalta. Venäjällä polttoainekulutuksen kasvuun vaikuttivat osaltaan kylmä kevät ja syksy vuonna 2014 sekä muutamassa varastokohteessa tehdyt lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien muutokset.

Olemme sitoutuneet kehittämään toiminnan laadukkuutta ja ympäristövastuullisuutta. Sertifioimalla toimintaamme voimme osoittaa sidosryhmillemme, että toimintamme täyttää määritellyt vaatimukset. Sertifioidut ympäristöjärjestelmät kattoivat vuoden 2014 lopussa 88 % (77 %) koko konsernin henkilöstöstä. Meillä on myös Venäjän varastoissa ISO 14 001 -mukainen ympäristöjärjestelmä.

Tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme ympäristöön vaikuttavia osa-alueita toiminnoissamme ja olemme sitoutuneet

  • noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja standardeja, mukaan lukien ISO 14 001,
  • pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta,
  • pienentämään toimitilojemme energiankulutusta,
  • parantamaan kierrätystä ja vähentämään kaatopaikoille kulkeutuvan jätteen määrää,
  • ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä,
  • osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun, jotta me voimme minimoida negatiivista vaikutustamme ympäristöön,
  • varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaamme voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa sekä
  • raportoimaan vuosittain ympäristövaikutuksestamme ja tarjoamaan työntekijöillemme tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla.