Vuosikertomus 2014

CASE: Postin pääkonttorille Green Office -merkki


GreenOfficePostin pääkonttorille Helsingissä myönnettiin marraskuussa Green Office -merkki. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Postin pitkäjänteinen työ ympäristövaikutusten pienentämiseksi jatkuu linjassa Green Office -kriteereiden kanssa.

- Ympäristövastuutyötä tehdään yhdessä sekä auton ratissa että toimistossa. Green Office on järjestelmä, jonka avulla voimme pienentää ympäristökuormitustamme ja samalla säästää kustannuksissa, yritysvastuupäällikkö Hannele Parkkinen tiivistää.

Myös OpusCapitan pääkonttorilla Espoon Keilarannassa on Green Office -merkki.