Vuosikertomus 2014

Keskeiset saavutukset ja haasteet 2014

Olemme määrittäneet yritysvastuulle vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet. Tavoitteet ja niiden toteutuminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Yritysvastuun mittarit ja tavoitteet

 

Yritysvastuun osa-alueet

Vuosi 2014 oli meille muutosten vuosi ja toimintaa tehostettiin monin eri keinoin. Teimme suuria muutoksia sekä organisaatioon että toimintamalliin. Uudistimme myös toimitiloja, kalustoa ja alihankintaa. Voidaksemme säilyttää toimintamme kannattavuuden, joudumme jatkuvasti etsimään uusia korvaavia palveluita sekä miettimään uusia tehostamistoimenpiteitä. Muutoksilla on vaikutuksia kaikkiin yritysvastuun osa-alueisiin.

Keskeisinä haasteina oli postivolyymien laskun, toimintaympäristön murroksen ja vaikean taloustilanteen aiheuttamat yhteistoimintaneuvottelut ja henkilöstövähennykset sekä niiden hoitaminen mahdollisimman vastuullisesti. Panostimme myös paljon vastuulliseen hankintaan sekä strategiamme mukaisesti asiakkuuksiin ja niiden hoitoon.

Uudistimme syksyn aikana hankintapolitiikkamme, jossa määritellään, kuinka hankintaa ja toimittajayhteistyötä johdetaan ja hoidetaan Postissa. Saimme myös merkittäviä säästöjä hankinnan tehostamisen avulla. Hankinnan tehostaminen on myös keskeinen osa elokuussa käynnistettyä uutta kaksivuotista 75 miljoonan euron toiminnan tehostamisohjelmaa.

Jatkoimme vuonna 2012 ostetun kappaletavaralogistiikkaliiketoiminnan mittavaa integraatiota ja uudistimme kalustoamme. Osasta kalustoa luovuttiin ja lisäsimme alihankintaa. Yhdistimme järjestelmiä, konsolidoimme varastoja ja uudistimme toimintamallia. Uudistusten tavoitteena oli koko kuljetuskaluston käyttö- ja täyttöasteen tehostaminen kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi.

Keskitimme lokakuun alusta Suomessa siivous-, kiinteistönhuolto-, kiinteistötekniikan ja jätehuollon palvelut yhdelle yhteistyökumppanille, mikä takaa meille energia- ja kustannustehokkuuden.

Keskeisiä saavutuksia yritysvastuussa olivat myös Green Office -merkin saaminen Postin pääkonttorille sekä ISO 9001- ja ISO 14001 -järjestelmien laajentaminen logistiikkatoiminnassa. Det Norske Veritasin suorittaman auditoinnin lopputuloksena kaikki logistiikan toiminnot Suomessa on nyt laatu- ja ympäristösertifioitu kokonaisuudessaan. Lisäksi työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti OHSAS 18001 kattaa yli 20 rahtiterminaalia.

Vuoden aikana konserniin nimitettiin myös Chief Compliance Officer, jonka tehtävänä on kehittää compliance-toimintaa koko konsernissa.