Vuosikertomus 2014

Ympäristövastuun johtaminen

Ympäristöjohtamisen perustana ovat ympäristöjohtamisstandardit, erityisesti ISO 14 001, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset sekä Global Compact -periaatteet. Ympäristöpolitiikkamme kattaa kaikki toimintamaat.

Yritysvastuun ohjausryhmä määrittää tavoitteet ympäristötyölle. Liiketoimintaryhmät määrittävät tarkemmat toimintaohjelmat osana johtamismalliaan. Käsittelemme ympäristöasioita sekä laajennetussa johtoryhmässä että hallituksessa kahdesti vuodessa osana laajempaa yritysvastuuraportointia.

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä, suhteutettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Olemme myös mukana tavaraliikenteen energiatehokkuussopimuksessa ja sitoutuneet parantamaan kuljetustemme energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2016 mennessä (vertailuvuosi 2008). Parannamme kuljetusten ympäristötehokkuutta vähentämällä polttoaineen kulutusta ja lisäämällä vaihtoehtoisia ajoneuvoja, kuten sähkö-, biokaasu- ja biodieselautoja.

Hiilidioksidipäästöistämme Suomessa yli 80 % syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä, joten Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä meillä on merkittävä rooli ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan kuljetustoiminnan kehittäjänä.

Edistämme henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ISO 14 001 -johtamisjärjestelmän osana koulutusten ja perehdytyksen kautta. Ympäristöasiat ovat myös jatkuvasti esillä sisäisen viestinnän kanavissa. Haemme henkilöstöltämme ympäristöasioihin liittyviä kehitysehdotuksia aloitejärjestelmän kautta.


Ympäristötase