Vuosikertomus 2014

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset


Helsingissä 12.2.2015

  
   

Arto Hiltunen

 

Heikki Malinen

Hallituksen puheenjohtaja

 

Toimitusjohtaja

   

Päivi Pesola

 

Petri Järvinen

Hallituksen varapuheenjohtaja

  
   

Petri Kokko

 

Jussi Kuutsa

   

Marja Pokela

 

Riitta Savonlahti

   

Suvi-Anne Siimes

  
   
   
   
   

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

   

Helsingissä 12.2.2015

   

PricewaterhouseCoopers Oy

  

KHT-yhteisö

  
   

Merja Lindh

  

KHT