Vuosikertomus 2014

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän

arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013

70,0

142,7

-0,2

6,7

467,5

686,7

Tilikauden tulos

    

7,7

7,7

Muut laajan tuloksen erät:

      

Käyvän arvon rahaston muutos

  

0,1

  

0,1

Muuntoeron muutos

   

-28,0

 

-28,0

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

    

-4,0

-4,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

  

0,1

-28,0

3,7

-24,1

Liiketoimet omistajien kanssa

      

Osingonjako

    

-6,8

-6,8

Oma pääoma 31.12.2013

70,0

142,7

0,0

-21,3

464,4

655,8

       

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän

arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014

70,0

142,7

0,0

-21,3

464,4

655,8

Tilikauden tulos

    

-4,4

-4,4

Muut laajan tuloksen erät:

      

Käyvän arvon rahaston muutos

  

0,2

  

0,2

Muuntoeron muutos

   

-73,3

 

-73,3

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

    

-4,3

-4,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä

  

0,2

-73,3

-8,8

-81,9

Oma pääoma 31.12.2014

70,0

142,7

0,2

-94,6

455,6

573,8