Vuosikertomus 2014

Konsernin tilinpäätös


Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma


Konsernin tuloslaskelma


miljoonaa euroa

Liite

2014

2013

Liikevaihto

1

3

1 858,7

1 976,8

Liiketoiminnan muut tuotot

4

 

12,6

18,2

Materiaalit ja palvelut

5

 

526,7

572,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

7

 

847,8

885,4

Poistot

9

 

86,0

92,1

Arvonalentumiset

9

 

4,4

24,3

Liiketoiminnan muut kulut

10

 

400,5

411,1

Liikevoitto

  

5,8

9,9

     

Rahoitustuotot

11

 

26,6

25,2

Rahoituskulut

11

 

-36,9

-37,6

Tulos ennen veroja

  

-4,6

-2,4

     

Tuloverot

12

 

0,2

10,1

Tilikauden tulos

  

-4,4

7,7

     

Konsernin laaja tuloslaskelma


Tilikauden tulos

  

-4,4

7,7

     

Muut laajan tuloksen erät

    
     

Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

    

Myytävissä olevat rahoitusvarat

  

0,3

0,2

Muuntoero

  

-73,3

-28,0

Verovaikutus

  

-0,1

0,0

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

    

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

  

-5,4

-5,0

Verovaikutus

  

1,1

1,0

Tilikauden laaja tulos

  

-81,9

-24,1