Vuosikertomus 2014

Hallituksen voitonjakoehdotus


Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

     
      

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 708 780 737,90 euroa, josta tilikauden 2014 voitto on

139 103 492,10 euroa.

      

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

      

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja 708 780 737,90 euroa jätetään omaan pääomaan.