Vuosikertomus 2014

Vuoden 2015 näkymät

Posti-konsernin tulos raportoidaan vuoden 2015 alusta alkaen uusien liiketoimintaryhmien mukaan: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita.

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Liiketoimintaryhmien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia. Paketti- ja logistiikkapalveluissa kausivaihtelussa painottuu toinen vuosipuolisko.

Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevaihdon euroissa ennakoidaan laskevan merkittävästi vuodesta 2014. Konsernin tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Vuonna 2015 liiketulosta voi rasittaa edelleen merkittävät kertaluonteiset erät. Venäjän tuloksen kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta.

Investointien ennakoidaan kasvavan vuodesta 2014.