Vuosikertomus 2014

OpusCapita

OpusCapitan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 0,2 %, 0,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 259,6 (263,4) miljoonaa euroa.

OpusCapitan jatkuvan palvelun laskutus kehittyi positiivisesti. Jatkuvan palveluliiketoiminnan osuus on 95 %. Tämä sisältää monikanavaiset laskutus- ja laskujenvastaanottoratkaisut paperisena ja sähköisenä sekä ohjelmistojen ylläpitomaksut ja jatkuvaveloitteiset ulkoistussopimukset. Yhteensä OpusCapita välitti 191 miljoonaa kappaletta sähköistä transaktiota, joiden kasvava osuus OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä oli 33 %. Kokonaistransaktiovolyymi sisältää tulostetut ja lähetetyt paperikirjeet.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 20,0 (22,5) miljoonaan euroon. Tämä on 7,7 % (8,5 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat panostukset erilaisiin rahoitusratkaisuihin, tekoälyyn, robotiikkaan sekä kansainvälistymiseen liittyviin kehityshankkeisiin. Tulosta heikensivät organisaatiouudistukseen liittyvät kertaluonteiset erät sekä tulostusliiketoiminnan alentuneet volyymit.

Liiketulos heikkeni 12,7 (17,0) miljoonaan euroon.

OpusCapita aloitti toimintansa itsenäisenä Posti Group -konsernin alakonsernina 1.1.2014.

OpusCapita osti 1.10.2014 norjalaisen taloushallinnon ulkoistuspalveluita tarjoavan Norian Group -konsernin. Norian työllistää yhteensä noin 175 työntekijää toimipisteissään Norjassa, Ruotsissa ja Liettuassa. Yritysosto vahvistaa OpusCapitan johtavaa asemaa pohjoismaisena taloushallinnon palveluntarjoajana.

OpusCapitan investoinnit olivat 5,8 (3,7) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät aktivoituihin kehitysprojekteihin ja tulostusliiketoiminnan ylläpitoinvestointeihin.


Liiketoimintaryhmien avainluvut, milj.euroa

   
 

2014

2013

Muutos

Liikevaihto

   

Itella Viestinvälitys

1 133,0

1 155,5

-1,9 %

Itella Logistiikka

586,2

641,8

-8,7 %

Itella Venäjä

172,0

205,6

-16,3 %

OpusCapita

259,6

263,4

-1,4 %

Muut toiminnot

41,6

54,4

-23,4 %

Sisäinen myynti

-333,8

-343,8

 

Konserni yhteensä

1 858,7

1 976,8

-6,0 %

    

Liiketulos (oikaistu)*)

   

Itella Viestinvälitys

67,4

66,6

1,1 %

Itella Logistiikka

-22,6

-24,5

-

Itella Venäjä

2,5

5,3

-51,8 %

OpusCapita

20,0

22,5

-11,2 %

Muut toiminnot

-16,4

-19,4

-

Konserni yhteensä

50,8

50,5

0,7 %

    

Liiketulos

   

Itella Viestinvälitys

51,2

64,0

-20,0 %

Itella Logistiikka

-36,5

-50,1

-

Itella Venäjä

2,4

4,3

-44,1 %

OpusCapita

12,7

17,0

-25,3 %

Muut toiminnot

-24,0

-25,3

-

Konserni yhteensä

5,8

9,9

-41,8 %

    

Liiketulos (oikaistu) , %*)

   

Itella Viestinvälitys

5,9 %

5,8 %

 

Itella Logistiikka

-3,9 %

-3,8 %

 

Itella Venäjä

1,5 %

2,6 %

 

OpusCapita

7,7 %

8,5 %

 

Konserni yhteensä

2,7 %

2,6 %

 
    

Liiketulos, %

   

Itella Viestinvälitys

4,5 %

5,5 %

 

Itella Logistiikka

-6,2 %

-7,8 %

 

Itella Venäjä

1,4 %

2,1 %

 

OpusCapita

4,9 %

6,4 %

 

Konserni yhteensä

0,3 %

0,5 %

 
    

*) oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä