Vuosikertomus 2014

Muutokset konsernirakenteessa

Tilikauden aikana konsernin omistamien venäläisten kiinteistöyhtiöiden omistukset siirrettiin Kyprokselta Suomeen, ja operatiivisten yhtiöiden osalta siirtoa valmistellaan. Järjestelyt liittyvät konsernin tavoitteeseen yksinkertaistaa konsernirakennetta. Yritysjärjestelyllä ei ollut vaikutusta konsernin tulokseen.

Posti myi maaliskuussa 2014 koko omistuksensa osakkuusyhtiö Porlogis Transitos e Logistica Lda:sta. Omistusosuus yhtiöstä oli 35 %. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

Centerfin Ltd fuusioitui 1.9.2014 Global Mail FP Oy:öön.

Itella Holding GmbH fuusioitui 1.10.2014 Posti Group Oyj:hin.

OpusCapita Group Oy osti 1.10.2014 Norian Regnskap AS:n ja sen muodostaman konsernin.