Vuosikertomus 2014

Liikevaihto ja tulos 2014

Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 858,7 (1 976,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 6,0 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon lasku oli 3,5 %.

Liikevaihto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. Suomessa liikevaihto laski 3,1 % ja muissa maissa 15,0 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti ruplan voimakas heikentyminen. Venäjän ruplan päätöskurssi oli heikentynyt 31.12.2014 vuodentakaiseen verrattuna 59,6 %. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 26,9 % (28,9 %).

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 50,8 (50,5) miljoonaa euroa, 2,7 % (2,6 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Itella Viestinvälityksessä ja Itella Logistiikassa ja heikkeni Itella Venäjällä ja OpusCapitassa.

Vuonna 2014 tulosta rasittivat kertaluonteiset erät 45,0 (40,5) miljoonaa euroa, joista henkilöstön uudelleenjärjestelyihin kohdistuu 25,8 (17,5) miljoonaa euroa ja muihin eriin 19,2 (23,0) miljoonaa euroa.

Liiketulos oli 5,8 (9,9) miljoonaa euroa, eli 0,3 % (0,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto parani Itella Logistiikassa ja heikkeni Itella Viestinvälityksessä, Itella Venäjällä ja OpusCapitassa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 10,4 (12,3) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli -4,6 (-2,4) miljoonaa euroa. Tuloverot sisältäen laskennallisten verojen muutoksen olivat yhteensä 0,2 (10,1) miljoonaa euroa. Konsernin maksamat tuloverot olivat -2,6 (-4,2) miljoonaa euroa. Konsernin tuloveroista 76 % kohdistui Suomeen. Konsernin laskennallinen veroaste oli 3,4 % (44 %), mikä johtui pääasiassa taseen laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutoksesta.

Konsernin tulos tilikaudelta oli -4,4 (7,7) miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuottoprosentti oli -0,7 % (1,1 %).


Konsernin avainluvut

  
 

2014

2013

Liikevaihto, milj. euroa

1 858,7

1 976,8

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa*)

50,8

50,5

Liiketulos (oikaistu), %*)

2,7

2,6

Liiketulos, milj. euroa

5,8

9,9

Liiketulos, %

0,3

0,5

Tulos ennen veroja, milj. euroa

-4,6

-2,4

Tilikauden tulos, milj. euroa

-4,4

7,7

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

-0,7

1,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

1,0

1,3

Omavaraisuusaste, %

45,9

47,5

Nettovelkaantumisaste, %

17,2

21,1

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

57,5

61,1

Henkilöstö keskimäärin

24 617

27 253

Osingot, milj. euroa

− **)

   

*) oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

  

**) Hallituksen esitys