Vuosikertomus 2014

Hallintoneuvoston lausunto


Posti Group Oyj:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt Posti Group Oyj:n vuoden 2014 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

  

Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2014 vahvistetaan, ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä.

  
  

Helsingissä 12. helmikuuta 2015

 
  

Mauri Pekkarinen

 

Hallintoneuvoston puheenjohtaja