Vuosikertomus 2014

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS


Tuloslaskelma


euroa

Liite

2014

2013

Liikevaihto

1

84 408 809,48

81 356 891,73

Liiketoiminnan muut tuotot

2

2 545 474,06

7 675 631,63

Materiaalit ja palvelut

3

-65 257,21

-65 833,95

Henkilöstökulut

4

-34 352 484,07

-38 561 069,63

Poistot ja arvonalentumiset

5

-5 939 228,17

-5 294 953,10

Liiketoiminnan muut kulut

6

-138 081 154,48

-91 048 321,15

Liikevoitto/-tappio

 

-91 483 840,39

-45 937 654,47

    

Rahoitustuotot ja -kulut

8

176 764 176,95

-45 309 278,65

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä

 

85 280 336,56

-91 246 933,12

    

Satunnaiset erät

9

53 900 000,00

44 600 000,00

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

 

139 180 336,56

-46 646 933,12

    

Tuloverot

10

-76 844,43

-336 273,25

Tilikauden voitto/tappio

 

139 103 492,13

-46 983 206,37