Vuosikertomus 2014

Uudenlaisia jakelukokeiluja

Kokeilimme syksyllä tuotekohtaista jakelua Vantaan Korsossa, Espoon Kivenlahdessa, Porvoossa, Riihimäellä, Varkaudessa ja Leppävirralla. Kokeilun aikana postilain määrittelemät niin sanotut yleispalvelutuotteet sekä sanomalehdet ja paketit jaettiin normaalisti viitenä arkipäivänä viikossa, mutta yritysten lähettämiä kirjeitä, mainoksia ja aikakauslehtiä ei jaettu kokeilupaikkakunnilla tiistaisin. Kokeilu oli kokonaisuudessaan onnistunut, lähes 70 % postinsaajista koki jakelun toimineen hyvin.

Esittelimme joulukuussa uuden tuotteen osoitteettomaan mainontaan. Kotitaloudet ovat saaneet maaliskuun 2015 alusta alkaen kahdesti viikossa mainokset ja muut osoitteettomat lähetykset erillisessä kääreellisessä lähetysnipussa. Aiemmin osoitteettomat lähetykset jaettiin erillisinä osoitteellisen postin joukossa. Suoramainokset jaetaan omassa nipussaan, jolloin lähettäjät saavat paperikääreestä uudenlaisen markkinointivälineen mainos- ja mediamarkkinoille.