Vuosikertomus 2014

Uudelleenpakkausliiketoiminta Transval Logisticsille

Myimme alkusyksystä uudelleenpakkausliiketoiminnan Transval Logisticsille. Voutilan ja Hyrylän halleissa uudelleenpakkauksessa työskentelevät henkilöt sekä näissä kohteissa uudelleenpakkaukseen käytettävät laitteet siirtyivät lokakuussa osaksi Transval Logisticsia. Myynnin taustalla oli muun muassa halu tehostaa toimintaa edelleen ja parantaa joustavuutta.