Vuosikertomus 2014

Toiminnan tehostamista

Jatkoimme vuonna 2012 ostetun kappaletavaralogistiikkaliiketoiminnan mittavaa integraatiota. Kahden yhtiön järjestelmät yhdistettiin, konsolidoimme varastoja ja uudistimme toimintamallia ja alihankintaa. Integraatiotyöstä saatiin merkittäviä hyötyjä ja joustavuutta toimintaan. Terminaaliverkoston optimointityötä jatketaan edelleen, esimerkiksi tilojen yhteiskäyttöön ei ole vielä päästy kaikilla paikkakunnilla.

Otimme syyskuussa käyttöön 10 uutta kaksitasoperävaunua eli double deck -traileria. Trailereiden kuljetuskapasiteetti on lähes kaksinkertainen tavallisiin perävaunuihin verrattuna. Lisäksi niihin voidaan jälkiasentaa kylmälaitteet, jolloin valmiudet elintarvikelogistiikan palveluiden tarjoamiseen ovat entistä paremmat. Uudistimme myös keväällä kotimaan runkokuljetustuotantoa. Tavoitteena oli koko kuljetuskaluston käyttö- ja täyttöasteen tehostaminen palvelun kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi.

Toiminta on ollut Skandinaviassa kannattamatonta, ja siksi uudistimme logistiikkapalvelujamme siellä loppuvuodesta. Keskitymme logistiikkapalvelujen tarjonnassa Skandinaviassa jatkossa toimintamaiden välisiin maantiekuljetuksiin ja kehitämme maantiekuljetusten palvelutarjontaa valituilla markkina-alueilla Euroopassa. Luovuimme lento- ja merirahtitoiminnasta Skandinaviassa, palveluvarastoista Tanskassa ja ulkoistimme Skandinavian sisäisen jakelulogistiikan. Luovumme palveluvarastoista Ruotsissa ja Norjassa vuoden 2015 aikana.

Paketti- ja logistiikkapalveluiden Skandinavian ja Baltian maiden johtajaksi nimitettiin keväällä Tomas Olsson.