Vuosikertomus 2014

Skandinavian kova kilpailutilanne

Markkinatilanne jatkui logistiikassa koko vuoden haastavana. Suomessa raskaan liikenteen volyymit ovat laskeneet jo lähes kolme vuotta peräkkäin. Skandinaviassa kilpailutilanne on edelleen erittäin kova.

Markkinoilla vallitseva epävarmuus näkyi asiakkaidemme toiminnassa hankintojen lykkäämisinä, tavaroiden hitaana kiertona ja käsiteltävien tavaraerien pienentämisinä.

Baltian maissa liiketoiminta kehittyi kuitenkin vuoden aikana positiivisesti. Markkinatilanne on pysynyt vakaana ja liiketoiminta on ollut kannattavaa.