Vuosikertomus 2014

Talousprosessit uudelle tasolle

OpusCapita aloitti Posti Group –konsernin itsenäisenä alakonsernina 1.1.2014. Uuden hallituksen toimesta OpusCapitan strategiatyö tehtiin alkuvuonna 2014 erityisen syvällisesti, minkä seurauksena yhtiössä käynnistettiin uusia kehityshankkeita rahoitusratkaisuiden, tekoälyn ja robotiikan sekä kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Näistä hankkeista julkistimme Toimittajarahoituksen (Supply Chain Financing) Suomessa alkuvuonna 2015. Järjestelmän avulla pk-yritykset saavat rahat tarvittaessa muutamassa päivässä ja voivat parantaa maksu- ja kilpailukykyään hyödyntämällä suuryritysasiakkaidensa rahoitusasemaa. Toimitusketjun rahoitus hyödyttää myös ostajayrityksiä, jotka voivat nyt huolehtia omasta toimitusketjustaan ja tarvitsemiensa tuotteiden saatavuudesta.

Loppuvuonna 2014 yhtiössä tehtiin merkittävä organisaatiouudistus tuotannon keskittämiseksi sekä liiketoimintojen selkeyttämiseksi. Ulkoistusliiketoiminnassa toteutettiin vuoden aikana merkittävä määrä tuotannon keskittämishankkeita synergioiden löytämiseksi. Lisäksi yhtiön solmima IT-infrastruktuurin ulkoistussopimuksen siirtoprojekti ja siihen liittyvät asiakastyöt saatettiin loppuun vuoden 2014 aikana.

Solmimme syyskuussa SWIFTin (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kanssa sopimuksen SWIFTin Alliance Lite2 -pankkiyhteyksiä koskevasta yhteistyöstä. Olemme Pohjoismaissa ainoa tämän uuden SWIFT-palvelun tarjoaja. OpusCapita on myös ensimmäinen SaaS-sovelluksia tarjoava toimija, jonka asiakkaat pääsevät hyödyntämään SWIFTin 3SKey-tunnistus- ja -varmenneratkaisua.

SWIFTin yhteistyökumppanina OpusCapita tuo yritysten kansainväliseen maksuliikenteeseen uuden globaalin vaihtoehdon. Alliance Lite2 on SWIFTin pilvipalveluna tuottama pankkiyhteysratkaisu, joka on valmiiksi integroitu OpusCapitan SaaS-palveluna tarjoamaan Payment Factory -ratkaisuun.