Vuosikertomus 2014

CASE: Lassila & Tikanoja ulkoisti taloushallintoaan OpusCapitalle

Lassila & Tikanoja ja OpusCapita sopivat syksyllä taloushallinnon palveluiden ulkoistamisesta. Vähintään viisivuotinen, useiden miljoonien eurojen arvoinen ulkoistussopimus tuli voimaan marraskuun alussa.

Sopimuksella Lassila & Tikanoja pyrkii lisäämään ketteryyttään ja tavoittelee merkittäviä kustannussäästöjä sekä prosessien harmonisointia. Lassila & Tikanojan ostoreskontran, maksuliikenteen sekä matka- ja kululaskupalveluiden tuottaminen siirtyi kokonaisuudessaan OpusCapitan hoidettavaksi. Samassa yhteydessä noin 10 Lassila & Tikanojan henkilöä siirtyi OpusCapitan palvelukseen.

- Tavoitteenamme on toiminnan kehittäminen sekä automaation lisääminen. Meille on myös tärkeää varmistaa ostoreskontrapalveluiden ja matkalaskupalveluiden toimintavarmuus, kehitys ja joustavuus jatkossa nopeissakin toimintaympäristön muutoksissa. Valitsimme OpusCapitan, koska varmistuimme neuvotteluprosessin aikana heidän kyvyistään tukea meitä muutosten läpiviemisessä ammattimaisena ja kansainvälisenä toimijana, kertoo talousjohtaja Timo Leinonen Lassila & Tikanojalta.