Vuosikertomus 2014

Haastava markkinatilanne

Markkinatilanne pysyi Venäjällä haastavana koko vuoden. Kasvu oli ruplan laskun takia euroissa negatiivinen. Tulokseen vaikuttavat laskeva bruttokansantuote, heikkenevä kuluttajakysyntä, kasvava inflaatio sekä lento- ja merirahdin alenevat tavaramäärät. Tämä kaikki huomioiden me voimme olla melko tyytyväisiä tulokseemme Venäjällä.

Kansainvälisen rahdin määrä laski vuoden aikana, minkä lisäksi kilpailu on kiristynyt myös varastoliiketoiminnassa. Tästä huolimatta varastojen täyttöasteet pysyivät Venäjällä hyvällä tasolla.