Vuosikertomus 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitettu selvitys Postin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Se on käsitelty Posti Group Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa 11.2.2015. Selvitys on annettu erillisenä, tilintarkastamattomana kertomuksena ja julkistettu yhdessä tilinpäätöstiedotteen kanssa.

Palkka- ja palkkioselvitys ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.posti.com/hallinnointi. Johdon CV-tiedot löytyvät osoitteesta www.posti.com/johto.