Vuosikertomus 2014

HALLINNOINTI

Hallintomalli

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Posti Group Oyj ja sen tytäryhtiöt. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoimintaryhmään: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita.

Posti Group Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallintoneuvoston, hallituksen ja tilintarkastajan. Konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallintoelinten työnjako on luettavissa internetissä osoitteessa www.posti.com/hallinnointi.

Tästä verkkovuosikertomuksesta löydät Postin Groupin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. OpusCapitan hallituksen ja johtoryhmän jäseniin pääset tutustumaan oheisista linkeistä.