Vuosikertomus 2014

Posti Groupin strategia etenee – toimialan ja markkinan murros vakava

23 000

Konsernin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 23 289.

-17 %

Postin ympäristöohjelman keskeisenä tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen alentaminen 30 % vuoteen 2020 mennessä.

1859 M€

Konsernin liikevaihto oli
1 858,7 (1 976,8) miljoonaa euroa.

”Vuosi 2014 oli meille suurten uudistusten aikaa.”

Heikki Malinen Toimitusjohtaja